Hjärtsjukdomar

Privat vård är ett omdiskuterat fenomen i Sverige. Det finns många som är helt emot det på ideologiska och rättvisemässiga grunder. De ser att privat vård skapar orättvisor och underminerar förtroendet för välfärdssystemen, samt gör att läkare söker sig utanför