funktionsmedicinsktidskrift.se

Oavsett vad vi arbetar med eller gör på vår fritid så använder vi på något sätt våra händer. De är våra redskap i väldigt mycket. När hjärnan skickar signaler till övriga kroppen går det otroligt snabbt. Den kan tala om att det kliar någonstans och vips så är fingrarna där och försöker åtgärda klådan genom att klia. Hela dagarna gäller det att vi håller en god handhygien för att skydda oss själva och andra mot bakterier som kan göra oss sjuka. I vården är det A och O att hålla en god handhygien och i början av alla utbildningar får man lära sig att tvätta händerna på rätt sätt.

För att undvika att föra över bakterier som kan smitta familj, nära vänner och medmänniskor så är det ett måste att tvätta händerna noga. Alla dagar på året är en god handhygien basal för att hålla sig ren och undvika ohälsosamma bakterier. Att alltid se till att ha en bra handdesinfektion med sig är extra viktigt i virustider. Den blir ett väldigt bra komplement till en god handhygien för att skydda oss och andra när man är på ställen där det kanske inte finns tvål och vatten.

Precis överallt finns det bakterier som kan ställa till det för mänskligheten. De finns i luften och kallas då luftburna. Det innebär att om någon exempelvis nyser rätt ut och inte i vänster armveck så är det en stor area runt den personen som innehåller bakterier. Nyser någon i höger hand och sedan ska vara artig och hälsa på en annan person så kan bakterierna efter nysningen smitta. Det kallas kontaktsmitta. Alla bakterier är inte smittsamma och många tycker att handhygien är onödigt och överdrivet. Men av respekt dels mot sig själv och andra så har alltid rådet om en god handhygien funnits.

I vardagen behöver ingen vara helt steril som personal på operationsavdelningar. Alla har säkert sett eller hört hur noggrann hygienprocessen är innan en operation kan utföras. Särskilt när det kommer till öppna operationer.

Överdrivet tvättande och skrubbande av kropp och händer i vardagen kan istället nöta för mycket på huden. Men detta till trots så är en grundläggande sund hygien och särskilt handhygien extra viktig i virustider.

Att använda handdesinfektion vid behov på olika platser, det är att ta ansvar för både sig själv och andra.