funktionsmedicinsktidskrift.se

De allra flesta vet hur viktigt det är att man tar hand om sina tänder. Redan från ung ålder drillas man i tandborstning och hur den ska utföras. Men ibland råkar man ut för saker som påverkar tänderna trots att man är noga med tandborstningen. Så kan till exempel vara fallet om man behöver ta olika sorters mediciner. Men hur kan de påverka tänderna och munhälsan?

Kan medicin påverka tänderna?

Ja, det finns faktiskt en hel del mediciner som kan påverka tänderna och munhälsan i övrigt. Läkemedel som tas via munnen och som till viss del blir kvar där, som astmamedicin, kan påverka. Men även olika läkemedel i tablettform kan ha biverkningar som i sin tur leder till att tänderna inte mår så bra. Ofta står det i bipacksedeln om sådana biverkningar finns, men det är inte säkert att alla får dem. Vissa personer får också biverkningar som inte står med. Upplever man det kan det vara klokt att man kontaktar sin läkare. Kanske kan man byta till ett annat preparat?

Hur kan man minska påverkan?

Det finns olika sätt för att minska medicinens påverkan på tänderna men det gäller inte för alla preparat. Ibland behöver man prova sig fram. Har man en medicin som ger muntorrhet kan det hjälpa att skölja munnen med vatten ibland. Det finns också salivstimulerande sugtabletter att köpa på apoteket som kan vara till god hjälp.

Vissa läkemedel kan ge dålig andedräkt och då är munskölj samt tuggummin bra lösningar. Det finns smarta munskölj som eliminerar dålig andedräkt i upp till 12 timmar och de brukar fungera bra. Ger läkemedlen också ökad risk för svamp i munhålan kan det vara klokt att borsta tänderna någon extra gång och dessutom bör man alltid skölja munnen med vatten som spottas ut efter att sådana läkemedel intagits.

Vilken hjälp finns?

Om man tagit läkemedel som gått väldigt illa åt tänderna och de behöver bytas ut kan realistiska tandimplantat fungera bra som ersättare för de vanliga tänderna. Hos Försäkringskassan kan man också ansöka om särskilt tandvårdsbidrag som endast ges ut till personer som på grund av sjukdom eller medicinering fått eller riskerar att få en sämre tandhälsa. Det betyder att man får ett extra ekonomiskt tillskott i för att de förhöjda tandvårdskostnaderna ska minska något. På så sätt slipper man lida ekonomiskt på grund av att man behöver ta ett visst läkemedel eller medicinskt preparat.