funktionsmedicinsktidskrift.se

Privat vård är ett omdiskuterat fenomen i Sverige. Det finns många som är helt emot det på ideologiska och rättvisemässiga grunder. De ser att privat vård skapar orättvisor och underminerar förtroendet för välfärdssystemen, samt gör att läkare söker sig utanför den offentligfinansierade vården, vilket riskerar att skapa brist. De som är för privatvård pekar å andra sidan på att privatfinansierad vård avlastar den offentliga, och kan bidra till att minska vårdköer. I den här artikeln tar vi inte ställning till det utan går bara igenom olika sätt på vilka man som svensk idag kan få privatvård av olika slag.

Icke-nödvändig vård

De vanligaste privata klinikerna i Sverige håller på med det som definieras som ”icke-nödvändig” vård eller operationer. Till detta hör bland annat olika typer av skönhetsoperationer och ögonlaserbehandlingar. Om du söker dig till en sådan klinik behöver du i de flesta fall betala hela kostnaden själv. I vissa fall kan landstinget gå in och betala för till exempel en skönhetsoperation om det är motiverat av psykologiska anledningar, men det är väldigt ovanligt. Utöver det kan också rent kosmetiska ingrepp bekostas av det offentliga i de fall där en person fått sitt utseende skadat av en annan operation eller olycka. Som till exempel om brösten opererats bort i samband med bröstcancer, eller om en person ådragit sig allvarliga brännskador.

Rent kosmetiska ingrepp kan du dock räkna med att få bekosta själv. Om du vill göra till exempel en hårtransplantation kan du själv gå in och kolla upp priser på Nordic Hair för att få en känsla för hur mycket du behöver spara ihop.

Privata sjukvårdsförsäkringar

Det har på senare år börjat växa fram en marknad för helt privata sjukvårdsförsäkringar. Det är vanligt att företag tecknar sådana som en löneförmån för sina anställda, men du kan också teckna en privat. Det här är extra bra om du bor någonstans där det är långa vårdköer. Med en privat sjukvårdsförsäkring kan du ta dig förbi köerna och bli behandlad snabbare. Ofta genom att det privata företaget köper upp en vårdplats i en annan region där det finns en överkapacitet. Ofta brukar du dock behöva vara i redan god hälsa för att få teckna en sådan försäkring. Men om du är det kan det vara klokt att skaffa en just för att vara säker på att alltid få snabb vård. Många ser det också som en fördel att det blir en större kontinuitet i vården med en privat försäkring. Det är inte samma personalomsättning som i den offentliga vården så du kan få ett mer individanpassat bemötande.

Vård utomlands

En annan sak som blivit vanligare är att söka privat vård utomlands. I många fall rör det sig om mer experimentella behandlingar för svåra sjukdomar. De är ofta både väldigt dyra och osäkra, i och med att de är oprövade. Den här typen av behandling måste du därför betala helt själv och det är nästan alltid väldigt dyrt. Den offentliga vården betalar bara för beprövade metoder som har hyggligt stor sannolikhet att bota dig. När du söker dig till experimentella behandlingar är risken stor att det du köper är rent kvacksalveri. Det måste du ta med i beräkningen.