funktionsmedicinsktidskrift.se

I dagens samhälle finns det väldigt många olika hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är något som vi måste ha mer kunskap om för att kunna stoppa sjukdomsförloppet i tid. Du kommer nu att få läsa om några olika hjärt- och kärlsjukdomar så att du får mer information om dem.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är ett tillstånd där en blodpropp har täppt igen hjärtats kranskärl helt eller delvis. Den del av hjärtat som ska ta emot blodet kommer att få syrebrist och din hjärtmuskel kommer att skadas. Detta tillstånd kräver omedelbar vård på sjukhus. Om du eller någon annan i din närhet upplever symtom som du tror beror på hjärtinfarkt måste du genast ringa efter en ambulans. Det är alltså viktigt att du uppsöker akutsjukvård genast om du har symtom på hjärtinfarkt eftersom tillståndet kan vara livshotande.

Symtom på hjärtinfarkt

Det finns några symtom på hjärtinfarkt som är viktiga att känna till. Nu kommer du att få läsa om de vanligaste symtomen vid hjärtinfarkt:

 • Ihållande och stark smärta i bröstet
 • Smärta som strålar ut i armarna, oftast i vänsterarmen
 • Andnöd
 • Illamående
 • Hjärtklappning
 • Yrsel
 • Ryggont
 • Influensasymtom tillsammans med bröstsmärtor
 • Tryck över bröstet eller obehag i bröstkorgen

Dessa symtom kan vara ett tecken på en pågående hjärtinfarkt, men det är viktigt att veta att flera av dessa symtom är vanliga vid andra sjukdomstillstånd och behöver inte alls vara farliga. Illamående är till exempel ett vanligt symtom och behöver inte bero på hjärtinfarkt. Om du vill läsa mer om hjärt- och kärlsjukdomar kan du titta på doktor.se hemsida.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt betyder att ditt hjärta inte orkar pumpa den mängd blod som din kropp behöver. Det kan bero på flera orsaker, bland annat att hjärtmuskeln är försvagad. Att ha hjärtsvikt är väldigt allvarligt och kräver alltid sjukhusvård.

Symtom på hjärtsvikt

Det finns några viktiga tecken på hjärtsvikt som är bra att ha koll på. Här kommer du att få läsa om de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt:

 • Du känner dig trött och orkeslös
 • Du kan ha svullna ben och anklar
 • Du har svårt att ligga ned och sova
 • Du blir lätt andfådd utan att du anstränger dig

Om du har symtom som kan tyda på hjärtsvikt måste du genast uppsöka vård. Om din vårdcentral eller jourmottagning är stängd måste du söka vård på akutmottagningen. Hjärtsvikt kan vara livshotande och du behöver därför alltid undersökas och få vård.

Medicinering och behandling av hjärtsjukdomar

Om du lider av bland annat högt blodtryck finns det bra mediciner att få, till exempel blodförtunnande. Om du får en hjärtinfarkt blir du behandlad med något som kallas för akut ballongvidgning av kärlet som är drabbat. Du kan även i vissa fall få blodproppslösande läkemedel. Om du har fått en hjärtinfarkt kan du även få medicin som minskar risken för nya hjärtinfarkter, bland annat betablockerare. Om du drabbas av hjärtinfarkt kan du även behöva opereras.