funktionsmedicinsktidskrift.se

Diabetes är en sjukdom som drabbar väldigt många människor i dagens samhälle. Det finns två typer av diabetes; diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

Om du vill läsa mer om diabetes kan du titta på 1177s hemsida.

Diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 har din kropp slutat att tillverka insulin vilket innebär att du kommer få för mycket socker i ditt blod. Om du har fått diabetes typ 1 kommer du att ha det resten av livet, men det finns väldigt bra behandling som du kan få. Diabetes typ 1 utvecklas oftast när du är tonåring eller barn.

Symtom på diabetes typ 1

Om du inte behandlas för diabetes typ 1 kan du få flera olika symtom. Du kommer nu att få läsa om de vanligaste symtomen:

  • Du är törstig och behöver kissa ofta
  • Du känner dig kraftlös och trött
  • Du har ont i magen
  • Du är illamående
  • Du får en snabb viktnedgång

Om du upplever symtom som kan tyda på diabetes typ 1 är det viktigt att du söker vård hos din vårdcentral för att bli undersökt och behandlad.

Medicin och behandling vid diabetes

Om du lider av diabetes finns det bra medicin och behandlingar att få för att du ska kunna leva ett normalt liv. Om du har diabetes får du i vanliga fall insulinsprutor som du ska ta när du har behov av det. Oftast räcker det med endast insulinsprutor men du kan även behöva träffa din läkare regelbundet för kontroller. Om du misstänker att du har diabetes är det viktigt att du blir undersökt av en läkare så att du kan få rätt behandling.