funktionsmedicinsktidskrift.se

Ett flertal olika forskningsrapporter pekar på samma resultat, en dålig tandhälsa och tandlossning kan leda till hjärtkomplikationer, inflammationer i hjärtsäcken, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Att munnen och tandhälsan är tätt ihopkopplade med den övriga kroppen, råder det inga tvivel om numera, enligt aktuella forskningsrapporter. Ett Inflammerat tandkött, tillhörande plack och slutligen tandlossning – kan även leda till diabetessjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar enligt professor Björn Klinge. Personer med tandlossning löper 30 procent högre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Ett problem är att flera personer är drabbade av begynnande tandlossning utan att veta om det.

Ta hand om tänderna

I Sverige erbjuds gratis tandvård framtill 24 års ålder, därefter skall den bekostas själv. Det finns statliga bidrag, högkostnadsskydd och referenspriser kopplade till tandvården idag. Dessvärre har mycket av svensk tandvård idag blivit en socioekonomisk fråga enligt Barbro Kjellström. Ju tidigare insatser för tandhälsan som görs och som sedan följs upp kontinuerligt är den enskit viktigaste åtgärden för en sund tandhälsa enligt henne.

Förebyggande tandvård

Att regelbundet gå till tandläkaren, använda tandtråd eller tandstickor regelbundet och borsta tänderna – både morgon och kväll. Är alla handlingar för att förebygga plack, inflammationer och hål tänderna. Vidare kan även sneda tänder, ett ojämnt tandbett eller att du gnisslar tänder leda till skador på tändernas emalj. En bettskena kan avhjälpa och skall i regel användas när du sover och under en viss period. Fråga alltid din tandläkare om specifika anvisningar gällande skötsel och tillvägagångssätt. En bettskena kostar ca: 3000-4000 kronor att tillverka specifikt för dina tänder. Korrigering av tandraden sker lämpligast med en tandställning. Idag finns det ett antal olika tandställningar som kan böras nästintill osynliga eller som sätts på under den tiden på dygnet du sover och tas av när du vaknar. Rådgör alltid med din tandläkare kring vilka lösningar som leder till bäst resultat för dig, var även noga med vilka referenspriser staten har och vilka priser din tandläkare tar.