funktionsmedicinsktidskrift.se

Det är inte alla människor som vet vad blodsjukdomar är för något, men det är många personer som drabbas av detta. Du kommer nu att få läsa om några av de vanligaste blodsjukdomarna som finns i dagens samhälle.

Polycytemi

Polycytemi betyder att du har för många röda blodkroppar i ditt blod. Om du har för många röda blodkroppar i ditt blod kommer blodet att bli tjockflytande. Denna sjukdom kan även vara en följdsjukdom till någon annan sjukdom.

Symtom på Polycytemi

Det är inte många som känner till detta sjukdomstillstånd, därför kommer du nu att få läsa om de vanligaste symtomen på denna sjukdom:

  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Fyllnadskänsla i magen
  • Blodpropp

Detta är några av de vanligaste symtomen på polycytemi men du ska vara medveten om att vissa av symtomen inte behöver tyda på polycytemi. Huvudvärk och yrsel behöver till exempel inte bero på denna sjukdom. Huvudvärk är vanligt att ha och behöver inte tyda på någon allvarlig sjukdom.

Om du upplever symtom på denna sjukdom ska du uppsöka vårdcentral för att bli undersökt.

Om du vill läsa mer om olika blodsjukdomar kan du titta på internetmedicins hemsida. Där hittar du en massa olika blodsjukdomar som du kan läsa om.

Blodbrist

Om du har blodbrist har du för lite röda blodkroppar i blodet. Röda blodkroppar behövs i ditt blod för att din kropps organ ska få tillräckligt med syre. Om du lider av blodbrist kan du bland annat bli väldigt trött och slö, få huvudvärk och bli yr. Det går oftast att få tillbaka rätt mängd med röda blodkroppar genom att medicinera.

Symtom på blodbrist

Dina röda blodkroppar jobbar med att transportera ditt syre från andningsluften till alla dina olika delar av kroppen. Om du har brist på röda blodkroppar i kroppen kan du därför få olika symtom. Nu kommer du få läsa om några av de symtom som är vanliga vid blodbrist:

  • Du är orkeslös och känner dig väldigt trött
  • Du är yr
  • Du kan ha svårt att koncentrera dig
  • Du får sus i öronen
  • Du får huvudvärk
  • Du kan få hjärtklappning

Detta är några av de vanligaste symtomen vid blodbrist. Men som vid alla andra sjukdomar behöver inte alla symtom bero på en specifik sjukdom. Huvudvärk är till exempel ett väldigt vanligt symtom som inte behöver bero på någon sjukdom.

Medicin och behandlingar av blodsjukdomar

Om du lider av någon blodsjukdom finns det bra behandling att få. Om du lider av till exempel blodbrist kan du få järntabletter som går att köpa på apoteket. Järntabletter är väldigt bra för att öka de röda blodkropparna i blodet.