funktionsmedicinsktidskrift.se

Influensa är en infektionssjukdom som du får av ett virus. De allra flesta människorna drabbas av influensa någon gång i livet. Influensa är oftast inte farligt men ibland kan du behöva få sjukhusvård för att bli bättre.

Om du känner dig sjuk och tror att det kan vara influensa du har råkat utför kan du läsa mer på 1177s hemsida.

Symtom på influensa

Det kan vara svårt att skilja på influensa och en vanlig förkylning, därför kommer du nu att få läsa om de vanligaste symtomen vid influensa:

  • Du känner dig matt och mycket sjuk
  • Du har muskelvärk och hög feber
  • Huvudvärk
  • Ont i halsen och torrhosta
  • Du är trött och fryser

Det är viktigt att du vet om att symtomen inte behöver tyda på att du har influensa. Många av symtomen kan vara tecken på någon annan sjukdom.

Medicin vid influensa

Om du har drabbats av influensa finns det bra medicinering att få. Du får oftast antibiotika utskrivet, vanligast är att du äter antibiotika i 10 dagar men symtomen brukar avta efter några få dagar, men det är ändå viktigt att du fullföljer dosen du har fått utskriven.